ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Deutsh English Español Français Italiano 한국의 Nederlands Pусский Português Român Slovenský Türkçe 日本の
agrossolvente de betume, ecossolvente de betume, solvente de betume, produto de limpeza de betume, dissolvente de betume, antiaderente de betume, antiadesivo de betume, solvente vegetal de betume, eliminador de alcatrão, agrossolvente de asfalto, ecossolvente de asfalto, solvente de asfalto, produto de limpeza de asfalto, dissolvente de asfalto, antiaderente de asfalto, antiadesivo de asfalto, solvente de estanqueidade de betume, solvente de hidrocarbonetos pesados, solvente de hidrocarbonetos extrapesados

Revestimento de estradas, revestimentos frios e revestimentos quentes

 

 

 

Removedor de alcatrão, removedor de betume, remoção de alcatrão, betume anti-adesivo,descolagem de betume, 100% vegetal, produtos para manutenção de equipamento,produtos de biotecnologia produzidos pela química agrícola. Produtos provenientes de instalações. Produtos biodegradáveis.


Especialidades químicas para fabrico, transporte, utilização, aplicação e limpeza de materiais para revestimento de estradas.

 

Produtos de limpeza para equipamentos e materiais com betume, emulsões e revestimentos.