ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Deutsh English Español Français Italiano 한국의 Nederlands Pусский Português Român Slovenský Türkçe 日本の
solvent biologic bitum, solvent ecologic bitum, solvent bitum, solutie curatare bitum, dizolvant bitum, antiaderent bitum, antilipire bitum, solvent vegetal bitum, eliminare smoala, solvent biologic asphalt, solvent ecologic asphalt, solvent asphalt, solutie curatare asphalt, dizolvant asphalt, antiaderent asphalt, antilipire asphalt, solvent etanseitate bitum, solvent hidrocarburi grele, solvent hidrocarburi extrem de grele

Specialități chimice pentru fabricarea, transportul, utilizarea, aplicarea și curățarea mixturilor asfaltice rutiere

 

Agent pentru îndepărtarea bitumului, agent pentru îndepărtarea gudronului, agent antiaderent pentru bitum, 100% vegetal, produse pentru întreținerea echipamentului, produse biotehnologice provenite din agrochimie. Produse de origine vegetală. Produse biodegradabile.


Specialități chimice pentru fabricarea, transportul și aplicarea mixturilor asfaltice rutiere.

 

Produse de curățare pentru utilajele și echipamentele pătate de bitum, emulsii și mixturi asfaltice.