ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Deutsh English Español Français Italiano 한국의 Nederlands Pусский Português Român Slovenský Türkçe 日本の
solvent biologic bitum, solvent ecologic bitum, solvent bitum, solutie curatare bitum, dizolvant bitum, antiaderent bitum, antilipire bitum, solvent vegetal bitum, eliminare smoala, solvent biologic asphalt, solvent ecologic asphalt, solvent asphalt, solutie curatare asphalt, dizolvant asphalt, antiaderent asphalt, antilipire asphalt, solvent etanseitate bitum, solvent hidrocarburi grele, solvent hidrocarburi extrem de grele

Specialități chimice pentru fabricarea, transportul, utilizarea, aplicarea și curățarea mixturilor asfaltice rutiere

 

 

Agent pentru îndepărtarea bitumului, agent pentru îndepărtarea gudronului, agent antiaderent pentru bitum, 100% vegetal, produse pentru întreținerea echipamentului, produse biotehnologice provenite din agrochimie. Produse de origine vegetală. Produse biodegradabile.


Specialități chimice pentru fabricarea, transportul și aplicarea mixturilor asfaltice rutiere.

 

Produse de curățare pentru utilajele și echipamentele pătate de bitum, emulsii și mixturi asfaltice.

 

Vegetal Biotec

producător de dizolvanți ecologici pentru sectorul rutier.

 

Vegetal Biotec, uzină de producție de solvenți ecologici

agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele

Înființată în 1970 și ocupând o suprafață de 44.000 m² în Saint-Rémy, Provence, compania noastră face parte din grupul TEC INVESTMENTS. 

 

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence - Franța
tel : +33 (0)4 90 92 74 79
fax : +33 (0)4 86 01 04 52

Mail : contact@vegetal-biotec.com

 

agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele

8.000 m2 de depozite fără praf, securizate.
Toate produsele noastre există în stoc.
Integrarea  totală a producției și ambalării

ne permite să refacem nivelurile de stoc fără întârziere

 

agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele

Depozitarea materiilor prime

 

agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele

În conformitate cu exigențele și instrucțiunile specifice ale Clienților noștri, Vegetal Biotec  poate livra fiecare lot

Însoțit de un certificat de conformitate.
Însoțit de un certificat de analiză.
Însoțit de un raport de analiză emis de un laborator exterior acreditat de COFRAC, BPL, ISO 17.025.
Însoțit de un rezultat de spectrometrie IR (pentru produsele a căror viscozitate o permite).
Vegetal Biotec  asigură trasabilitatea tuturor loturilor și păstrează datele pe o perioadă de zece ani.