ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Deutsh English Español Français Italiano 한국의 Nederlands Pусский Português Român Slovenský Türkçe 日本の
solvent biologic bitum, solvent ecologic bitum, solvent bitum, solutie curatare bitum, dizolvant bitum, antiaderent bitum, antilipire bitum, solvent vegetal bitum, eliminare smoala, solvent biologic asphalt, solvent ecologic asphalt, solvent asphalt, solutie curatare asphalt, dizolvant asphalt, antiaderent asphalt, antilipire asphalt, solvent etanseitate bitum, solvent hidrocarburi grele, solvent hidrocarburi extrem de grele

Specialități chimice pentru fabricarea, transportul, utilizarea, aplicarea și curățarea mixturilor asfaltice rutiere

100% vegetal, risc zero

 

Accesați rubrica dorită din partea stângă pentru a accesa fișa tehnică a produsului

 

Produse pentru stațiile de asfalt

agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele

 

FUNCȚII

SUPRAFEȚELE (echipament sau materiale) vizate

Antiaderent

 

 • Containere, navete sau transportori cu racleți pentru transportul amestecurilor bituminoase
 • Bene de camioane

Agent pentru îndepărtarea bitumului

 • Piese metalice acoperite de bitum
 • Piese metalice acoperite de grăsimi
 • Sticlărie de laborator acoperită de emulsie sau bitum
 • Haine contaminate
 • Mănuși contaminate
 • Încălțăminte contaminată
 • Filtre cu bitum
 • Sticlărie și alte echipamente de laborator

 

Produse pentru șantiere 

agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele

 

FUNCȚII

SUPRAFEȚELE (echipament sau materiale) vizate

Agent pentru îndepărtarea bitumului    

 • Rampe de autocisterne și circuite de emulsie pentru finisoare cu rampă integrată
 • Borduri
 • Unelte contaminate (furtunuri și dinți de greblă, lopeți etc.)
 • Haine contaminate
 • Mănuși contaminate
 • Încălțăminte contaminată
 • Robinete de laborator

 

Antiaderent

 • Platforme de finisare
 • Flanșele benzilor transportoare ale frezei
 • Alimentatoare și șuruburi de alimentare ale finisoarelor
 • Șenile de finisoare
 • Găleți de încărcătoare care transportă amestecuri bituminoase
 • Șine de mașini cu mixturi asfaltice reci
 • Unelte (screper, lopeți, greble etc.)
 • Capace de canal
 • Încălțăminte
 • Plăci vibrante

 

Produse pentru ateliere auto

agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele

 

FUNCȚII

SUPRAFEȚELE (echipament sau materiale) vizate

 Agent de curățare

 • Piese metalice acoperite de bitum
 • Piese metalice acoperite de grăsimi
 • Haine contaminate
 • Mănuși contaminate
 • Încălțăminte contaminată