ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Deutsh English Español Français Italiano 한국의 Nederlands Pусский Português Român Slovenský Türkçe 日本の
rozpustadlo bitumenu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo bitumenu, rozpustadlo bitumenu, Cistiaci prostriedok na bitumen, rozpustadlo bitumenu, pripravok proti prilnavosti bitumenu, pripravok proti priliepaniu bitumenu, rastlinne rozpustadlo bitumenu, odlucovac dechtu, rozpustadlo dechtu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo dechtu, rozpustadlo asfaltu, cistiaci prostriedok dechtu, rozpustadlo dechtu, pripravok proti prilnavosti dechtu, pripravok proti priliepaniu dechtu, rozpustadlo bitumenovych tesniacich pasov, rozpustadlo tazkych uhlovodikov, rozpustadlo velmi tazkych uhlovodikov

Povrchy ciest,

studené a teplé asfaltové zmesi

100% rastlinný pôvod pre bezpečnosť a 0 riziko

 

Použite ľavú položku na prístup k technickému listu výrobku

 

Produkty pre výrobné závody na asfaltové zmesi

rozpustadlo bitumenu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo bitumenu, rozpustadlo bitumenu, Cistiaci prostriedok na bitumen, rozpustadlo bitumenu, pripravok proti prilnavosti bitumenu, pripravok proti priliepaniu bitumenu, rastlinne rozpustadlo bitumenu, odlucovac dechtu, rozpustadlo dechtu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo dechtu, rozpustadlo asfaltu, cistiaci prostriedok dechtu, rozpustadlo dechtu, pripravok proti prilnavosti dechtu, pripravok proti priliepaniu dechtu, rozpustadlo bitumenovych tesniacich pasov, rozpustadlo tazkych uhlovodikov, rozpustadlo velmi tazkych uhlovodikov

rozpustadlo bitumenu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo bitumenu, rozpustadlo bitumenu, Cistiaci prostriedok na bitumen, rozpustadlo bitumenu, pripravok proti prilnavosti bitumenu, pripravok proti priliepaniu bitumenu, rastlinne rozpustadlo bitumenu, odlucovac dechtu, rozpustadlo dechtu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo dechtu, rozpustadlo asfaltu, cistiaci prostriedok dechtu, rozpustadlo dechtu, pripravok proti prilnavosti dechtu, pripravok proti priliepaniu dechtu, rozpustadlo bitumenovych tesniacich pasov, rozpustadlo tazkych uhlovodikov, rozpustadlo velmi tazkych uhlovodikov

 

ÚLOHY

POVRCHY (vybavenie alebo materiály), na ktoré sa vlastnosti vzťahujú

Anti-adhezívum

 

 • Kontajnery,  dopravníky alebo reťazové dopravníky pre bitúmenové zmesi
 • Nákladný priestor vyklápacích nákladných áut

Odstraňovač bitúmenu

 • Bitúmenom pokryté kovové časti
 • Mazivom pokryté kovové časti
 • Emulziou alebo bitúmenom pokryté laboratórne sklo
 • Znečistené šatstvo
 • Znečistené rukavice
 • Znečistené topánky
 • Bitúmenové filtre
 • Sklené banky a iné laboratórne vybavenie

 

Produkty pre práce na ceste

rozpustadlo bitumenu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo bitumenu, rozpustadlo bitumenu, Cistiaci prostriedok na bitumen, rozpustadlo bitumenu, pripravok proti prilnavosti bitumenu, pripravok proti priliepaniu bitumenu, rastlinne rozpustadlo bitumenu, odlucovac dechtu, rozpustadlo dechtu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo dechtu, rozpustadlo asfaltu, cistiaci prostriedok dechtu, rozpustadlo dechtu, pripravok proti prilnavosti dechtu, pripravok proti priliepaniu dechtu, rozpustadlo bitumenovych tesniacich pasov, rozpustadlo tazkych uhlovodikov, rozpustadlo velmi tazkych uhlovodikov rozpustadlo bitumenu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo bitumenu, rozpustadlo bitumenu, Cistiaci prostriedok na bitumen, rozpustadlo bitumenu, pripravok proti prilnavosti bitumenu, pripravok proti priliepaniu bitumenu, rastlinne rozpustadlo bitumenu, odlucovac dechtu, rozpustadlo dechtu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo dechtu, rozpustadlo asfaltu, cistiaci prostriedok dechtu, rozpustadlo dechtu, pripravok proti prilnavosti dechtu, pripravok proti priliepaniu dechtu, rozpustadlo bitumenovych tesniacich pasov, rozpustadlo tazkych uhlovodikov, rozpustadlo velmi tazkych uhlovodikov

 

ÚLOHY

POVRCHY (vybavenie alebo materiály), na ktoré sa vlastnosti vzťahujú

Odstraňovač bitúmenu    

 • Rúrky posypového mechanizmu a emulzné obvody pre dokončovacie stroje s integrovanými hadicami
 • Obrubníky
 • Znečistené náradenie (držiak a zuby hrablí, lopaty atď.)
 • Znečistené šatstvo
 • Znečistené rukavice
 • Znečistené topánky
 • Laboratórne  štítky

 

Anti-adhezívum

 • Plošiny dokončovacích strojov
 • Boky dopravných pásov cestných fréz
 • Podávače a skrutky podávačov na posypových mechanizmoch
 • Pásy na posypových mechanizmoch
 • Korčeky na nakladacích strojoch prevážajúcich bitúmenové zmesi
 • Brzdy na zmiešavacích strojoch na studené bitúmenové zmesi
 • Nástroje (skrapery, lopaty, hrable atď.)
 • Poklopy na kanalizácie
 • Topánky
 • Vibračné dosky

 

Produkty pre stroje údržby ciest

rozpustadlo bitumenu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo bitumenu, rozpustadlo bitumenu, Cistiaci prostriedok na bitumen, rozpustadlo bitumenu, pripravok proti prilnavosti bitumenu, pripravok proti priliepaniu bitumenu, rastlinne rozpustadlo bitumenu, odlucovac dechtu, rozpustadlo dechtu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo dechtu, rozpustadlo asfaltu, cistiaci prostriedok dechtu, rozpustadlo dechtu, pripravok proti prilnavosti dechtu, pripravok proti priliepaniu dechtu, rozpustadlo bitumenovych tesniacich pasov, rozpustadlo tazkych uhlovodikov, rozpustadlo velmi tazkych uhlovodikov rozpustadlo bitumenu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo bitumenu, rozpustadlo bitumenu, Cistiaci prostriedok na bitumen, rozpustadlo bitumenu, pripravok proti prilnavosti bitumenu, pripravok proti priliepaniu bitumenu, rastlinne rozpustadlo bitumenu, odlucovac dechtu, rozpustadlo dechtu z rastlinnej biomasy, ekologicke rozpustadlo dechtu, rozpustadlo asfaltu, cistiaci prostriedok dechtu, rozpustadlo dechtu, pripravok proti prilnavosti dechtu, pripravok proti priliepaniu dechtu, rozpustadlo bitumenovych tesniacich pasov, rozpustadlo tazkych uhlovodikov, rozpustadlo velmi tazkych uhlovodikov

 

ÚLOHY

POVRCHY (vybavenie alebo materiály), na ktoré sa vlastnosti vzťahujú

 Čistiace činidlá

 • Bitúmenom pokryté kovové časti
 • Mazivom pokryté kovové časti
 • Znečistené šatstvo
 • Znečistené rukavice
 • Znečistené topánky