ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Deutsh English Español Français Italiano 한국의 Nederlands Pусский Português Român Slovenský Türkçe 日本の
Asfaltverwijderaar, teerverwijderaar, antihechtmiddel asfalt, antikleefmiddel asfalt, producten voor het onderhoud van het materiaal, biotechnologische
producten die afkomstig zijn uit de landbouwchemie, producten van plantaardige oorsprong, biologisch afbreekbare producten

Wegbedekkingen,

koud en warm asfalt

 

 

Vegetal Biotec, fabrikant van groene oplosmiddelen voor de wegensector.

 

De activiteit van het bedrijf is volledig gericht op de ontwikkeling, de productie en de verkoop van specialistische chemische producten van plantaardige oorsprong. De toepassingen van deze producten in de industrie beantwoorden aan de verwachtingen van die laatste met betrekking tot de verbetering van toxicologische prestaties, prestaties op milieugebied of prestaties op het gebied van de openbare veiligheid.

 

 

Onderzoeksprogramma :

 

Specialistische chemische producten die afkomstig zijn uit de landbouwchemie.

 

Teerverwijderaars, asfaltverwijderaars en antihecht- en antikleefmiddelen voor de verwerking en de plaatsing van wegbedekkingen.

Reinigingsmiddelen voor de verwijdering van lichte en zware koolwaterstoffen. Verwijdering van ruwe aardolie op boorplatforms in de Oil and Gas-activiteiten.

Biologisch afbreekbare formuleringen zonder VOS’en, zonder aardolieproducten en zonder impact op het milieu, die de hygiëne verbeteren.

 

VEGETAL BIOTEC productievestiging

 

 

 

VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VESTIGING

12,87 kg koolstofequivalent